Interaktivy preklad PG


71. Heilmagnetismus


Heilmagnetismus nimmt eine der führenden Stellungen ein in der weiteren Entwickelung des Menschengeschlechtes.

Wenn ich von Magnetopathen spreche, so sind damit nur ernste Könner gemeint, die mit ehrlichem Wollen der Menschheit zu helfen bereit sind. Nicht etwa die Schar jener, welche mit geringer Durchschnittsausstrahlung, viel Worten und geheimnisvollen Gesten Großes zu leisten wähnen.

Nervöse Unruhe geht zwar heute durch die Reihen jener Tapferen, die schon seit Jahren in so vielen Fällen ihren Mitmenschen die beste Erdengabe brachten, die sie bringen konnten: Die Gesundung von so manchem Leiden durch den sogenannten Magnetismus ihres Körpers oder durch die Übertragung ähnlicher Strömungen aus der Feinstofflichkeit, dem Jenseits.

Leider wird andauernd neu versucht, die Klasse der Magnetopathen als minderwertig zu bezeichnen, wenn nicht gar noch als Schlimmeres, sie zu hemmen und zu unterdrücken. Man bauscht mit viel Geschrei einzelne Ausnahmen ins Ungeheuerliche auf, bei denen niedriger Erwerbssinn unredliche Charaktere schuf, oder wo schon von vornherein betrügerische Absichten zugrunde lagen, indem bei Ausübenden die schöne Gabe gar nicht vorhanden war.

Seht Euch doch um: Wo sind Betrüger, Schwindler nicht vorhanden! Sie sind überall zu finden! In anderen Berufen sogar noch viel mehr. Aus diesem Grunde sieht ein jeder das hierin bei solchen Anfeindungen oft gewollte Unrecht sofort klar.

Aber der Neid, noch mehr die Furcht, läßt jetzt die Zahl der Gegner und der Feinde wachsen. Bei Bier- und Weingelagen kann natürlich diese Kunst der Heilung nicht erworben werden.

Sie fordert ernste und vor allen Dingen auch kernige und gesunde Menschen!

Darin wird wohl die größte Wurzel alles Neides liegen, der die Hauptanfeindungen dann nach sich zieht; denn Bedingungen von solcher Art sind heute nicht leicht zu erfüllen. Und was darin einmal versäumt wurde, läßt sich nicht wieder einholen.

Außerdem ist echte, starke Heilkraft auch nicht zu erlernen. Sie ist eine Gabe, die den damit Begabten zu einem Berufenen bestimmte.

Wer solche Menschen unterdrücken will, gibt damit den Beweis, daß er das Wohl der Menschheit nicht vor Augen, noch viel weniger im Herzen hat. Er bürdet sich damit auch eine Schuld auf, die ihm zum Verhängnis werden muß.

Die kleine Schar der Tapferen braucht nicht zu bangen. Auch sie sind Vorläufer der neuen Zeit. Die Hindernisse sind nur scheinbar, nichtssagend, vorübergehend. In Wirklichkeit bilden sie ein sicheres Zeichen des baldigen, freudigen und stolzen Aufstieges.


71. Léčivý magnetismus


Léčivý magnetismus bude zaujímati jedno z vůdčích postavení v dalším vývoji lidského pokolení.

Mluvím-li o magnetopatech, míní se tím jen opravdoví znalci, kteří poctivým chtěním jsou ochotni pomoci lidstvu. Nejedná se tu snad o dav těch, kdo se při nepatrném průměrném vyzařování do- mnívají, že mnoha slovy a tajuplnými gesty konají něco velkého.

Nervosní neklid zmocňuje se sice řad těch statečných, kteří již po léta v tak mnohých případech přinesli svým spolubližním nejlepší pozemský dar, jaký mohli: Uzdravení od mnohého utrpení tak zva- ným magnetismem svého těla, nebo přenosem podobných proudění z jemnohmotnosti.

Bohužel, znovu opakuje se trvalý pokus označiti třídu magneto- patů jako méněcennou, ne-li jako něco ještě horšího, dělati jí překáž- ky a potlačovati ji. S velkým křikem nadouvají se do nesmírna jed- notlivé výjimky, kde nízká ziskuchtivost vytvořila nepoctivé charak- tery, nebo kde již předem byly základem podvodné úmysly a ti, kdo tu působili, neměli vůbec onoho krásného daru.

Jen se rozhlédněte: Kdepak nejsou podvodníci a švindléři! Možno je najíti všude! V jiných povoláních dokonce ještě více. Z toho dů- vodu vidí každý ihned jasně v takovém osočování chtěnou křivdu.

Avšak závist a ještě více strach působí, že počet protivníků a ne- přátel roste. Toto umění léčiti nemůže se ovšem získati při pitkách vína a piva.

Ono vyžaduje opravdové a především, také jadrné a zdravé lidi!

V tom asi tkví největší kořen veškeré závisti a jest pramen hlavní- ho osočování. Neboť nelze dnes tak lehce splniti podmínky takové- ho druhu. A co se v tomto směru jednou zmeškalo, nedá se již do- honiti.

Kromě toho nedá se pravá a mocná léčivá síla naučiti. Ona jest darem, který toho, kdo jí byl obdařen, určuje jako povolaného.

Kdo chce takové lidi potlačiti, podává tím důkaz, že nemá na zře- teli blaho lidstva, tím méně že je chová v srdci. Uvaluje tím také na sebe vinu, která se mu musí státi osudnou.

Nechť se nebojí hlouček statečných! I oni jsou předchůdci nové doby. Překážky jsou jen zdánlivé, nicotné a přechodné. Ve skuteč- nosti jsou jistým znamením brzkého, radostného a hrdého vzestupu.