Interaktivy preklad PG


73. Der große Komet


Wissende sprechen schon seit Jahren von dem Kommen dieses besonders bedeutungsvollen Sternes. Die Zahl derer, welche ihn erwarten, vermehrt sich dauernd, mehr und mehr verdichten sich die Andeutungen, so, daß er in Wirklichkeit wohl auch bald zu erwarten ist. Doch was er eigentlich bedeutet, was er bringt, woher er kommt, das ist noch nicht so recht erklärt.

Man will wissen, daß er Umwälzungen bringt von einschneidender Art. Doch dieser Stern bedeutet mehr.

Bethlehemstern kann er genannt werden, weil er von ganz gleicher Art ist, wie dieser es war. Seine Kraft saugt Wasser hoch empor, bringt Wetterkatastrophen und noch mehr. Die Erde bebt, wenn seine Strahlen sie umfängt.

Seit dem Geschehen in Bethlehem ist gleiches nicht dagewesen. Wie der Bethlehemstern löste sich auch dieser von dem ewigen Reiche des reinen Geistigen zu einer Zeit, daß er auf dieser Erde genau zum Wirken kommt, wenn die Jahre geistiger Erleuchtung über alle Menschheit gehen sollen.

Der Stern hat seinen Weg in gerader Linie von dem ewigen Reiche bis zu diesem Weltenteile. Sein Kern ist mit hoher, geistiger Kraft gefüllt; er umhüllt sich mit der Stofflichkeit und wird dadurch auch den Erdenmenschen sichtbar werden. Sicher und unentwegt verfolgt der Komet seine Bahn und wird zu rechter Stunde auf dem Plane sein, wie schon Jahrtausende vorher bestimmt gewesen ist.

Die ersten, unmittelbaren Einwirkungen haben in den letzten Jahren bereits begonnen. Wer das nicht sehen und nicht hören will, wer alles schon geschehene Außergewöhnliche noch als alltäglich hinzustellen nicht als lächerlich empfindet, dem ist natürlich nicht zu helfen. Er will entweder Vogel Strauß spielen aus Furcht oder er ist belastet mit ärgster Beschränkung. Beide Arten muß man ruhig ihre Wege gehen lassen, kann über ihre leicht widerlegbaren Behauptungen nur lächeln. Wissenden aber könnte auch gesagt werden, wohin die ersten starken Strahlen treffen. Doch da die Strahlen nach und nach die ganze Erde mit umfassen, so hat es keinen Zweck, ausführlicher darüber zu berichten. Es dauert Jahre bis zu diesem Punkt und Jahre, ehe er die Erde wieder aus dem Einflusse entläßt. Und dann ist sie gereinigt und erfrischt in jeglicher Beziehung, zum Segen und zur Freude der Bewohner. Nie war sie schöner, als sie dann sein wird, deshalb soll jeder Gläubige mit ruhigem Vertrauen in die Zukunft blicken, nicht erschrecken, was auch in den nächsten Jahren kommen mag. Wenn er vertrauensvoll zu Gott aufblicken kann, wird ihm kein Leid geschehen. — —


73. Velká kometa


Vědoucí mluví již po léta o příchodu této zvlášť významné hvězdy. Stále víc a více množí se počet těch, kdo ji čekají. Vždy více zhušťují se náznaky, takže ve skutečnosti lze ji také brzy očekávati. Ale co vlastně znamená, co přináší, odkud přichází, to není dosud řádně vysvětleno.

Chce se věděti, že přinese převraty pronikavého druhu. Ale tato hvězda znamená více.

Může býti zvána hvězdou Betlémskou, protože jest úplně téhož druhu, jako byla ona. Její síla vysává vodu vysoko vzhůru, přináší živelní katastrofy a ještě více. Země se třese, když přijme její paprsky. Od  události  v Betlémě  nebylo  tu  nic  podobného.  Jako  kdysi hvězda Betlémská, vybavila se i tato z věčné říše čistě duchovního k době, kdy přesně vejde v působení na této zemi, až mají nadejíti

pro lidstvo léta duchovního osvícení.

Hvězda má svou cestu v přímé linii z věčné říše až k této části svě- ta. Její jádro jest naplněno vysokou silou, obaluje se hmotností a bude tím viditelnou i pro pozemské lidi. Jistě a neúchylně sleduje kometa svou dráhu a bude na úrovni v pravou hodinu, jak bylo předurčeno již před tisíciletími.

První přímé účinky začaly již v posledních letech. Kdo to nechce viděti a slyšeti, kdo necítí jako směšnost, že vše neobyčejné, co se již stalo, chce ještě vysvětlovati jako něco všedního, tomu ovšem není pomoci. Buď chce si hráti ze strachu na pštrosa anebo jest zatížen nejhorší omezeností. Oba druhy musíme klidně nechati jít jejich cestou, můžeme se jen usmívati jejich důvodům, které lze tak snadno vyvrátit. Vědoucím však mohlo by se také říci, kam dopadnou první silné paprsky. Poněvadž však paprsky znenáhla obepnou celou zemi, nemá účelu  mluviti  o  tom  podrobněji.  Bude  to  trvati  léta  až k tomuto bodu a další léta, než se Země opět z tohoto vlivu vybaví. A pak bude očistěna a osvěžena v každém směru, k požehnání a radosti obyva- tel. Nikdy nebyla Země krásnější, než bude potom. Proto má každý věřící hleděti do budoucnosti s klidnou důvěrou a nelekati se, nechť přijde  v příštích  letech  cokoliv.  Dovede-li  pln  důvěry  vzhlížeti k Bohu, nestane se mu nic zlého.