Interaktivy preklad PG


Schlusswort


Abdruschin hat seine Botschaft an die Menschheit nun vollendet. In ihm erstand nach der Vollendung nun der gottgesandte Menschensohn

IMANUEL

der von dem Gottessohne Jesus selbst verheißen ward der Menschheit zum Gericht und zur Erlösung, nachdem alte Propheten bereits auf ihn hingewiesen hatten. Er trägt die Zeichen seiner hohen Sendung: das lebende Kreuz der Wahrheit, strahlend aus ihm, und die göttliche Taube über sich, wie sie der Gottessohn getragen hat.

Menschheit, erwache aus dem Schlafe Deines Geistes!
Závěr


 

Abdrushin dokončil nyní svoje poselství lidstvu.

Po dokončení povstal v něm Bohem poslaný Syn Člověka

Imanuel,

 

kterého sám Syn Boží, Ježíš zaslíbil lidstvu k soudu i ke spasení,

když již staří proroci na něho poukazovali.

 

Nosí znamení svého vznešeného poslání:

Živoucí kříž Pravdy, zářící z něho

a Božskou holubici nad sebou, jako je nosil Syn Boží.

Lidstvo, probuď se ze spánku svého ducha!