A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Return type of CI_Session_database_driver::open($save_path, $name) should either be compatible with SessionHandlerInterface::open(string $path, string $name): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice

Filename: drivers/Session_database_driver.php

Line Number: 129

Backtrace:

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/application/controllers/Pages.php
Line: 6
Function: __construct

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Return type of CI_Session_database_driver::close() should either be compatible with SessionHandlerInterface::close(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice

Filename: drivers/Session_database_driver.php

Line Number: 279

Backtrace:

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/application/controllers/Pages.php
Line: 6
Function: __construct

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Return type of CI_Session_database_driver::read($session_id) should either be compatible with SessionHandlerInterface::read(string $id): string|false, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice

Filename: drivers/Session_database_driver.php

Line Number: 151

Backtrace:

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/application/controllers/Pages.php
Line: 6
Function: __construct

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Return type of CI_Session_database_driver::write($session_id, $session_data) should either be compatible with SessionHandlerInterface::write(string $id, string $data): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice

Filename: drivers/Session_database_driver.php

Line Number: 207

Backtrace:

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/application/controllers/Pages.php
Line: 6
Function: __construct

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Return type of CI_Session_database_driver::destroy($session_id) should either be compatible with SessionHandlerInterface::destroy(string $id): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice

Filename: drivers/Session_database_driver.php

Line Number: 296

Backtrace:

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/application/controllers/Pages.php
Line: 6
Function: __construct

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Return type of CI_Session_database_driver::gc($maxlifetime) should either be compatible with SessionHandlerInterface::gc(int $max_lifetime): int|false, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice

Filename: drivers/Session_database_driver.php

Line Number: 334

Backtrace:

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/application/controllers/Pages.php
Line: 6
Function: __construct

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent

Filename: Session/Session.php

Line Number: 282

Backtrace:

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/application/controllers/Pages.php
Line: 6
Function: __construct

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_set_cookie_params(): Session cookie parameters cannot be changed after headers have already been sent

Filename: Session/Session.php

Line Number: 294

Backtrace:

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/application/controllers/Pages.php
Line: 6
Function: __construct

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent

Filename: Session/Session.php

Line Number: 304

Backtrace:

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/application/controllers/Pages.php
Line: 6
Function: __construct

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent

Filename: Session/Session.php

Line Number: 314

Backtrace:

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/application/controllers/Pages.php
Line: 6
Function: __construct

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent

Filename: Session/Session.php

Line Number: 315

Backtrace:

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/application/controllers/Pages.php
Line: 6
Function: __construct

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent

Filename: Session/Session.php

Line Number: 316

Backtrace:

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/application/controllers/Pages.php
Line: 6
Function: __construct

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent

Filename: Session/Session.php

Line Number: 317

Backtrace:

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/application/controllers/Pages.php
Line: 6
Function: __construct

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent

Filename: Session/Session.php

Line Number: 375

Backtrace:

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/application/controllers/Pages.php
Line: 6
Function: __construct

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_set_save_handler(): Session save handler cannot be changed after headers have already been sent

Filename: Session/Session.php

Line Number: 110

Backtrace:

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/application/controllers/Pages.php
Line: 6
Function: __construct

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent

Filename: Session/Session.php

Line Number: 143

Backtrace:

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/application/controllers/Pages.php
Line: 6
Function: __construct

File: /home/html/archiv-gralu.sk/_sub/ippg/index.php
Line: 315
Function: require_once

 Interaktivy preklad PG


Ve Svetle Pravdy 1931 - Josef Kovař - CZ---
K doprovodu!
1. Co hledáte?
2. Probuďte se!
3. Mlčení.
4. Vzestup
5. Zodpovědnost
6. Osud
7. Stvoření člověka
8. Člověk ve stvoření
9. Dědičný hřích
10. Syn Boží a Syn Člověka
11. Bůh
12. Vnitřní hlas
13. Náboženství lásky
14. Vykupitel
15. Tajemství zrození
16. Lze raditi k okultnímu školení?
17. Spiritismus
18. Připoutaný k zemi
19. Je pohlavní zdrženlivost nutna a lze k ní raditi?
20. Poslední soud
21. Boj
22. Myšlenkové formy
23. Mravnost
24. Bdi a modli se!
25. Manželství
26. Právo dítěte vůči rodičům
27. Modlitba
28. Otčenáš
29. Uctívání Boha
30. Člověk a jeho svobodná vůle
31. Moderní duchověda
32. Nesprávné cesty.
33. Ideální lidé
34. Uvalte na něho všechnu vinu
35. Zločin hypnosy.
36. Astrologie
37. Symbolika v lidském osudu
38. Víra
39. Pozemské statky
40. Smrt
41. Zesnulý
42. Zázrak
43. Křest
44. Svatý Grál
45. Tajemství Lucifera
46. Oblasti temnoty a zavržení
47. Oblasti Světla a ráj
48. Světové dění
49. Rozdíl v původu mezi člověkem a zvířetem
50. Odloučení mezi lidstvem a vědou
51. Duch
52. Vývoj stvoření
53. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh!
54. Neposkvrněné početí a narození Syna Božího
55. Smrt Syna Božího na kříži a poslední večeře
56. „Sestup z kříže!“
57. To je mé tělo! To je má krev!
58. Vzkříšení pozemského těla Kristova
59. Lidský smysl a Boží vůle v zákoně zvratného působení
60. Syn Člověka
61. Bloudění
62. Pohlavní síla ve svém významu k duchovnímu vzestupu
63. „Já jsem vzkříšení a život. Nikdo nepřichází k Otci, jedině skrze mne!“
64. Co dělí dnes tak mnoho lidí od Světla?
65. Volání po vůdci
66. Hrubohmotnost, jemnohmotnost, vyzařování, prostor a čas
67. Omyly jasnovidectví
68. Druhy jasnovidectví
69. V říši démonů a fantomů
70. Okultní školení, masitá nebo rostlinná strava
71. Léčivý magnetismus
72. Žijte přítomnosti!
73. Velká kometa
74. Co má každý člověk činiti, aby mohl vejíti do království Božího?
75. Vidíš mrvu v oku bratra svého a břevna v oku svém nedbáš
76. Boj v přírodě
77. Vylití Ducha Svatého
78. Pohlaví
79. Může býti stáří překážkou k duchovnímu vzestupu?
80. Bylo jednou …!
81. Otče, odpusť jim, neb nevědí, co činí
82. Bohové – Olymp – Walhalla
83. Povolaní
84. Lidský tvor
85. A tisíc let jest jako jeden den!
86. Cit
87. Světový učitel
88. Cizinec
89. Poslední slovo
90. Antikrist
91. A vyplnilo se …!
Závěr
Dodatek - Desatero Božích příkázání.
První přikázání. - Já jsem Hospodin, Tvůj Bůh! Nebudeš míti jiných Bohů mimo mne!
Druhé přikázání. - Nevezmeš jméno Hospodina, Boha svého nadarmo!
Třetí přikázání - Pomni, abys den sváteční světil!
Čtvrté přikázání - Cti otce a matku!
Páté přikázání - Nezabiješ!
Šesté přikázání - Nezcizoložíš!
Sedmé přikázání - Nepokradeš!
Osmé přikázání - Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému!
Deváté přikázání - Nepožádáš manželky bližního svého!
Desáté přikázání - Nepožádáš domu bližního svého, ani služebníka jeho, ani dobytčete, ani cožkoliv jest bližniho tveho!
Život