Interaktivy preklad PG


Interaktívny preklad Posolstva Grálu


Vyberte knihu nemeckého originalu a potom jej preklad. Po vybratí kapitoly zo zoznamu sa vám na jednej obrazovke zobrazí naľavo nemecký originál a napravo preklad. V nemeckom texte môžete kliknúť na zvýraznené slovíčka a zobrazí sa Vám okno s prekladom tohto nemeckého slovička. Slovník je budovaný pre slovička, ktoré sú naviac rozdielne v rôznych prekladoch. Vyskušajte si zobrazenie prekladu slovička v kapitole "K doprovodu!" kde je najviac slovičok zo slovníka. Po registrácii môžete pridavať a upravovať do slovníka na webe nové preklady nemeckých slovíčok.

Webovebové stránky "Interaktívny preklad Posolstva Grálu" je možné ďalej doplňovať o ďalšie knihy a preklady ako je napr. Doznievanie Posolstva Grálu atď. Prosím napíšte sprácovi týchto stránok či sa Vám web páči, či ho pokladáte za užitočný a či chcete aby sa tieto webové stránky ďalej rozširovali a budovali. Nemecký slovnik na existujúcom webe sa bude ďalej budovať a rozširovať.